Kurmiai

Kurmius retai sutiksite virš žemės, tačiau šie maži gyvūnėliai gali padaryti daug žalos jūsų verslui ar aplinkai.

Kurmis

(Talpa europaea)

Išvaizda

  • 15 cm ilgio. 75–130 g svorio.
  • Pilkai melsvos spalvos „švelnus“ kailis.
  • Trumpa į delną panaši priekinė galūnė skirta kasti.

Gyvenimo ciklas

  • 1 vada per metus su 3-4 jaunas.

Ipročiai

  • Minta žemės kirmėlėmis, vabzdžių lervomis ir šliužais.
  • Aptinkami daugumoje dirvų, esančių 1 000 m virš jūros lygio. Sudarko vejas padarydamas kauburius, sugadina ūkio įrenginius, pvz., dėl mėtomų į juos akmenų sugenda kombainai.
  • Gyvuliai gali susižeisti kojas, jas įkišdami į kurmio išraustus urvus.
  • Gyvena pavieniui, išskyrus poravimosi laikotarpį nuo vasario iki kovo mėn.