Juridinis

Skambinkite mums telefono numeriu +37052595443  arba susisiekite su mumis

Teisinis pareiškimas

Prieigai prie šios „Rentokil Initial Group“* svetainės ir jos naudojimui taikomos toliau nurodytos naudojimo sąlygos. Jums tenka atsakomybė į šias sąlygas atkreipti dėmesį visų, kuriems rekomenduojate šioje svetainėje apsilankyti ir kurie gali paklausyti Jūsų patarimo. Naudodamasis šia svetaine įsipareigojate laikytis šių sąlygų. „Rentokil Initial Group“ pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio pranešimo daryti bet kokius šios svetainės turinio pakeitimus arba jį pašalinti.

*Jei nenurodyta kitaip, šiame Teisiniame pareiškime pateikiamos nuorodos į „Rentokil Initial Group“ reiškia „Rentokil Initial plc“ ir jos įmonių grupę.

Atsakomybės neprisiėmimas

Šioje svetainėje pateikiama informacija nėra išsami ir pateikiama tik kaip bendro pobūdžio informacija. Nors šioje svetainėje skelbiama informacija buvo rengiama kruopščiai, „Rentokil Initial Group“ negarantuoja, kad ji yra tiksli. Informacija gali būti pasenusi arba netinkama konkrečiu atveju ar aplinkybėmis. „Rentokil Initial Group“ negali prisiimti jokios atsakomybės už bet kokius šios svetainės netikslumus ar praleidimus ir Jūs privalote prisiimti visą atsakomybę už bet kokius sprendimus, kuriuos priimsite remdamasis šioje svetainėje pateikiama informacija. „Rentokil Initial Group“ neprisiima atsakomybės už bet kokius tiesioginius, netiesioginius ir šalutinius nuostolius ar žalą, kylančius iš naudojimosi šia svetaine ar šioje svetainėje pateikiama informacija.

Prieiga prie svetainės

„Rentokil Initial Group“ nesuteikia jokio užtikrinimo ar garantijos, kad ši svetainė bus prieinama ar kad Jūs ja galėsite naudotis be pertrūkių, kad ši svetainė, jos turinys ir serveris, kuris naudojamas jai pateikti, veiks be klaidų ir nebus užkrėsti virusais. „Rentokil Initial Group“ pasilieka teisę be išankstinio pranešimo, bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties prieigą prie svetainės nutraukti, sustabdyti arba atsisakyti ją Jums suteikti.

Autoriaus teisė

© „Rentokil Initial plc“. Visos teisės saugomos. Visos visų šioje svetainėje pateikiamų tekstų, vaizdų ir kitos medžiagos autorių ir kitokios intelektinės nuosavybės teisės priklauso „Rentokil Initial Group“ arba pateikiamos savininkui leidus.
Jums leidžiama šioje svetainėje naršyti ir ją spausdinti arba parsisiųsti vien tik nekomerciniais, informacijos ar asmeniniais tikslais. Bet koks kitas naudojimas griežtai draudžiamas. Jokios šios svetainės dalies kopijos negalima parduoti, platinti ar persiųsti siekiant pasipelnyti, modifikuoti, panaudoti kitame darbe, publikacijoje ar svetainėje be išankstinio rašytinio „Rentokil Initial plc“ sutikimo.

Produktų ir paslaugų pasiūlymai

Šioje svetainėje pateikiama nuoroda į bet kokią paslaugą ar produktą nėra siūlymas teikti tokią paslaugą ar parduoti produktą ir ji nereiškia, kad tokią paslaugą ar produktą galima įsigyti visuose regionuose ar šalyse. Visi, kurie domisi konkrečia paslauga ar produktu, turėtų kreiptis į savo vietos „Rentokil Initial Group“ bendrovę ar atstovą, kurie suteiks konkrečios informacijos apie galimybę vietoje konkrečią paslaugą ar produktą įsigyti ir (arba) jų tinkamumą.

Prekių ženklai

Pavadinimai „Rentokil“, „Initial“, „Ambiu“ ir „City Link“ yra registruoti prekių ženklai. Visi šioje svetainėje pateikiami prekių ženklai priklauso „Rentokil Initial Group“ arba „Rentokil Initial Group“ bendrovės yra naudojami pagal licenciją.

Vertybiniai popieriai

Šioje svetainėje pateikiama informacija nėra ir neturi būti traktuojama kaip kvietimas ar skatinimas investuoti į bet kokius „Rentokil Initial plc“ vertybinius popierius ar jais kaip nors kitaip prekiauti ir tokia informacija nėra patarimas ar rekomendacija įsigyti „Rentokil Initial plc“ akcijų.
Akcijų kaina ir iš jų gaunamos pajamos gali tiek mažėti, tiek ir didėti ir investuotojai gali nesusigrąžinti investuotos sumos. Investuotojai turėtų žinoti, kad ankstesnio laikotarpio rezultatai nebūtinai parodo būsimus rezultatus. Prieš priimdami investavimo sprendimą turėtumėte atlikti savo nepriklausomą vertinimą ir pasitarti su finansų patarėju arba kitu specialistu, kuris yra susipažinęs su Jūsų finansine situacija ir investiciniais tikslais.

Trečiųjų šalių svetainės

„Rentokil Initial Group“ nėra atsakinga už bet kurios kitos svetainės (įskaitant bet kurią svetainę, iš kurios Jūs galbūt patekote į šią svetainę ar svetainę, į kurią galite patekti iš šios svetainės) turinį. Jei pateikiama nuoroda į trečiosios šalies svetainę, tokia nuoroda nereiškia, kad „Rentokil Initial Group“ peržiūrėjo ar patvirtino trečiosios šalies svetainę ar jos turinį. „Rentokil Initial Group“ neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už tokias svetaines ar už jose pateikiamą informaciją, nes „Rentokil Initial Group“ nėra patvirtinusi ar patikrinusi nei tokių svetainių, nei jose pateikiamos informacijos.

Sąlygų pakeitimai

Šias naudojimo sąlygas „Rentokil Initial Group“ gali kartkartėmis keisti be pranešimo. Šias sąlygas turėtumėte reguliariai tikrinti. Jei šia svetaine toliau naudositės, bus laikoma, kad sutikote su atnaujintomis ar pakeistomis sąlygomis.

Duomenų apsauga

Per bet kurią „Rentokil Initial“ svetainę bet kuriai „Rentokil Initial Group“ įmonei pateikti asmens duomenys bus naudojami tik pagal „Rentokil Initial Group“ Privatumo politiką. Prieš tęsdami, šį dokumentą atidžiai perskaitykite. Mums perduodami savo asmens duomenis Jūs sutinkate, kad jie būtų naudojami pagal mūsų privatumo politiką. Jei apie mūsų duomenų apsaugos politiką norite gauti daugiau informacijos, užklausą prašome siųsti šiuo adresu: [email protected].

Tinklaraštis

Jei kurioje nors „Rentokil Initial Group“ svetainėje yra Tinklaraštis, skirtas tam, kad „autoriai“ ir „bendraautoriai“ galėtų bendrauti, „Rentokil Initial Group“ nekontroliuoja Tinklaraštyje skelbiamos informacijos ir (arba) medžiagos („Naudotojo medžiaga“) ir todėl tokios informacijos atžvilgiu neprisiima jokios atsakomybės. „Rentokil Initial Group“ pasilieka teisę (kuria ji gali naudotis savo nuožiūra, be pranešimo) dėl bet kokių priežasčių Naudotojo medžiagą šalinti, perkelti arba redaguoti ir nutraukti Jūsų prieigą ir galimybę naudotis Tinklaraščiu.

Jums suteiktai prieigai prie bet kurio kurioje nors „Rentokil Initial Group“ svetainėje pateikiamo Tinklaraščio ir jo naudojimui galioja išsamesnės sąlygos*, kurios taikomos kartu su šiame Teisiniame pareiškime išdėstytomis sąlygomis. Naudodamasis bet kuriuo „Rentokil Initial Group“ svetainėje esančiu Tinklaraščiu arba jame skelbdamas savo įrašus, įsipareigojate laikytis tokių papildomų Naudojimo sąlygų. Jei tarp šiame Teisiniame pareiškime išdėstytų sąlygų ir Tinklaraščio naudojimo sąlygų atsirastų prieštaravimų, reikėtų vadovautis Tinklaraščio naudojimo sąlygomis.

Tinklaraštis – naudojimo sąlygos*

Prieiga prie šio „Rentokil Initial Group“* Tinklaraščio ir teisė juo naudotis suteikiama pagal toliau išdėstytas naudojimosi sąlygas, kurios taikomos kartu su mūsų teisiniame pareiškime išdėstytomis sąlygomis.
Naudodamiesi Tinklaraščiu arba jame skelbdami savo įrašus įsipareigojate laikytis šių naudojimosi sąlygų ir sąlygų, kurios išdėstytos mūsų teisiniame pareiškime.

*Jei nenurodyta kitaip, šiose naudojimosi sąlygose pateikiamos nuorodos į „Rentokil Initial Group“ reiškia „Rentokil Initial plc“ ir jos įmonių grupę.

Asmens duomenys

Tam, kad Tinklaraščiu galėtumėte naudotis arba jame rašyti, būti reikalaujama, kad „Rentokil Initial Group“ pateiktumėte tam tikrų asmens duomenų. Jūs sutinkate, kad gavęs tokį prašymą pateikti informaciją, pateiksite tikslią, naujausią ir išsamią informaciją.

„Rentokil Initial Group“ bendrovei pateikti asmens duomenys bus naudojami tik pagal mūsų privatumo politiką. Prieš tęsdami, šį dokumentą atidžiai perskaitykite. Mums perduodami savo asmens duomenis Jūs sutinkate, kad jie būtų naudojami pagal mūsų privatumo politiką. Jei apie mūsų duomenų apsaugos politiką norite gauti daugiau informacijos, užklausą prašome siųsti šiuo adresu: [email protected].

Sauga

Asmeninės informacijos apie Jus arba kitus asmenis (pvz., telefono numerių, pašto adreso, namų adreso, el. pašto adreso ir kitų duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti Jūsų tapatybę) patariame niekada neatskleisti kitiems Tinklaraščio naudotojams.

Medžiaga, kurią skelbiate Tinklaraštyje

Tinklaraštyje skelbdami savo įrašus negalite:

 • skelbti, pateikti nuorodas ar kaip nors kitaip publikuoti apgaulingą, melagingą, klaidinantį, grasinantį, užgaulų, šmeižikišką, nepadorų, priekabiaujantį, žalingą, nešvankų, neteisėtai diskriminuojantį ar kitokį netinkamą turinį ar medžiagą;
 • skelbti, pateikti nuorodas ar kaip kitaip publikuoti turinį ar medžiagą, kuri pažeidžia pareigą saugoti paslaptį arba kuri pažeidžia bet kurį galiojantį įstatymą, reglamentą arba kodeksą, arba kuri pažeidžia bet kurią intelektinės nuosavybės teisę (įskaitant, tačiau neapsiribojant, autorių teises);
 • skelbti, pateikti nuorodas ar kaip kitaip publikuoti brukalus arba bet kokią medžiagą, kuri bet kokiu būdu reklamuotų ar populiarintų bet kokias prekes ir (arba) paslaugas;
 • skelbti, pateikti nuorodas, persiųsti ar kaip kitaip publikuoti bet kokį turinį ar medžiagą, kurioje būtų programinės įrangos virusų ar bet kokių žalingų bylų ar kodų, kuriais siekiama pertraukti, suardyti ar apriboti bet kokios „Rentokil Initial Group“ ar kurios nors trečiosios šalies svetainės, kompiuterio, programinės ar aparatinės įrangos veikimą;
 • skelbti, pateikti nuorodas ar kaip kitaip publikuoti bet kokią medžiagą, kuri nėra susijusi su Tinklaraščiu ar Tinklaraščio diskusijos tema;
 • skelbti, pateikti nuorodas ar kaip kitaip publikuoti bet kokį turinį ar medžiagą su rekomendacijomis įsigyti ar neįsigyti konkrečių vertybinių popierių, arba turinį ar medžiagą, kuri gali turėti įtakos konkrečių vertybinių popierių kainai;
 • apsimesti kitu asmeniu, firma ar subjektu (taip pat ir apsimesti „Rentokil Initial Group“ darbuotojais) arba sudaryti klaidingą įspūdį, kad esate susijęs su „Rentokil Initial Group“ ar bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu;
 • imtis veiklos, kuri apribotų ar kliudytų bet kuriam kitam naudotojui įgyti prieigą prie Tinklaraščio ar juo naudotis.

Sąlygų pažeidimas

Jūs sutinkate, kad „Rentokil Initial Group“ gali (savo nuožiūra) Jūsų asmens duomenis atskleisti bet kuriai trečiajai šaliai kuri teigia, kad Tinklaraštyje Jūsų paskelbtas įrašas yra šmeižikiškas, pažeidžia pareigą saugoti paslaptį, pažeidžia bet kurią intelektinės nuosavybės teisę, pažeidžia bet kurią šiose sąlygose numatytą garantiją, ar kaip kitaip pažeidžia bet kurį galiojantį įstatymą, reglamentą ar kodeksą.

Naudotojo atsakomybė ir nuostolių atlyginimas

Vien tik Jūs atsakingas už visą turinį / medžiagą, kurią Tinklaraštyje pateikiate ar kaip kitaip publikuojate. Jūs užtikrinate ir pareiškiate, kad bet kuri Jūsų mums pateikta medžiaga yra Jūsų originalus kūrinys ir Jums priklauso autorių ir kitos atitinkamos teisės.

Jūs pripažįstate, kad dėl bet kokio šių naudojimo sąlygų ir (arba) mūsų Teisiniame pareiškime išdėstytų sąlygų pažeidimo mes galime patirti nuostolių ir (arba) žalos.

Jūs sutinkate nedelsiant atlyginti visus „Rentokil Initial Group“ bendrovės nuostolius, atsirandančius dėl atsakomybės prieš trečią šalį, ieškinių, žalos (įskaitant šalutinius nuostolius) ir nuostolių bei išlaidų (įskaitant teisines išlaidas), kurias mes patirtume dėl Tinklaraštyje Jūsų paskelbto turinio / medžiagos.

Patvirtinimo nebuvimas

Dalį Tinklaraštyje skelbiamo turinio / medžiagos pateikė su „Rentokil Initial Group“ nesusijusios trečiosios šalys ir trečiosios šalys, kurios nėra „Rentokil Initial Group“ kontroliuojamos („Bendraautoriai“).

„Rentokil Initial Group“ netvirtina jokios Bendraautorių pateiktos medžiagos ar bet kokios joje išreikštos nuomonės, rekomendacijos ar patarimo ir aiškiai atsisako prisiimti bet kokią su Bendraautorių medžiaga susijusią atsakomybę.

„Rentokil Initial Group“ negali garantuoti bet kokios Bendraautoriaus pateiktos medžiagos tikslumo, sąžiningumo ar kokybės. Jūs privalote prisiimti visą su Tinklaraščio naudojimu susijusią riziką.

Tik bendro pobūdžio informacija

„Rentokil Initial Group“ darbuotojai Tinklaraštyje dalysis medžiaga tam, kad paskatintų diskusijas ir užtikrintų sklandų Tinklaraščio veikimą. Šiame Tinklaraštyje pateikiama informacija nėra išsami ir pateikiama tik kaip bendro pobūdžio informacija.

Informacija gali būti pasenusi arba netinkama konkrečiu atveju ar aplinkybėmis. Šiame Tinklaraštyje pateikiamų patarimų neturėtumėte laikyti konkrečiu, Jūsų asmeninei situacijai tinkančiu profesionaliu patarimu.

„Rentokil Initial Group“ negali prisiimti jokios atsakomybės už bet kokius šio Tinklaraščio netikslumus ar praleidimus ir Jūs privalote prisiimti visą atsakomybę už bet kokius sprendimus, kuriuos priimsite remdamasis šiame Tinklaraštyje pateikiama informacija.

Trečiųjų šalių svetainės ir nuorodos

Šiame Tinklaraštyje gali būti hipersaitų į kitas svetaines. Jei šiuos hipersaitus naudosite prieigai prie tokių kitų svetainių, „Rentokil Initial Group“ svetainę paliksite. Tokios kitos svetainės gali taikyti savo naudojimo sąlygas ir privatumo politiką. Jas Jūs turėtumėte atidžiai perskaityti.

Jei pateikiama nuoroda į trečiosios šalies svetainę, tokia nuoroda nereiškia, kad „Rentokil Initial Group“ peržiūrėjo ar patvirtino trečiosios šalies svetainę ar jos turinį. „Rentokil Initial Group“ neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už tokias svetaines ar už jose skelbiamą informaciją.

Intelektinės nuosavybės teisės

Jūs sutinkate mums suteikti nemokamą, visame pasaulyje galiojančią, neterminuotą ir neišimtinę licenciją bet kokią Tinklaraštyje Jūsų paskelbtą medžiagą visą ar dalimis naudoti, kopijuoti platinti, persiųsti ar kitaip publikuoti (bet kokia forma ir bet kokiose laikmenose). Jūs atsisakote bet kokių neturtinių teisių į visą Jūsų pateiktą medžiagą.

Pateiktos medžiagos stebėjimas, redagavimas ir šalinimas

„Rentokil Initial Group“ pasilieka teisę (kuria ji gali naudotis iš anksto nepranešusi ir savo nuožiūra):

 • stebėti bet kokią Tinklaraštyje skelbiamą medžiagą ir pranešimus;
 • redaguoti ar kaip kitaip taisyti bet kokią medžiagą, kurią Jūs pateikėte Tinklaraščiui;
 • šalinti bet kokią medžiagą, kurią Jūs pateikėte Tinklaraščiui;
 • nutraukti Jums suteiktą prieigą prie Tinklaraščio ir neleisti juo naudotis.

Šių Naudojimo sąlygų pakeitimai

Šias Naudojimo sąlygas „Rentokil Initial Group“ gali kartkartėmis keisti be pranešimo. Šias sąlygas turėtumėte reguliariai tikrinti. Jei šiuo Tinklaraščiu toliau naudositės, bus laikoma, kad sutikote su atnaujintomis ar pakeistomis sąlygomis.

Kontaktiniai duomenys

Jei apie šias Naudojimo sąlygas ar Tinklaraštį turite kokių nors klausimų arba manote, kad medžiaga, kurią Bendraautorius pateikė Tinklaraščiui, pažeidžia bet kokias Jūsų teises, prašome kreiptis adresu [email protected]

Jurisdikcija

Jūsų naudojimasis šia svetaine ir šių sąlygų taikymas reglamentuojamas ir aiškinamas pagal Anglijos įstatymus. Bet kokie iš šių Naudojimo sąlygų arba šios svetainės naudojimo kylantys ginčai priskiriami išskirtinei Anglijos teismų jurisdikcijai.