Grūdinių kenkėjų kontrolė

Skambinkite mums telefono numeriu +37052595443  arba susisiekite su mumis

Kaip naikinti SPK?

Sandėliuojamos produkcijos kenkėjai naikinami fumigacijos fosfinu būdu (kai yra atskira izoliuota patalpa) arba fumigacija ozotu.

Tuščių grūdų sandėlių dezinsekcija atliekama su Actelic arba pačių grūdų dezinsekcija su K-obiol produktais.

Sandėliuojamos produkcijos kenkėjai naikinami fumigacijos fosfinu būdu (kai yra atskira izoliuota patalpa) arba fumigacija ozotu.

Fumigacija, atliekama fosfino dujomis, - tai pats efektyviausias sandėliuojamų produktų gaminių kenkėjų naikinimo būdas. Fosfino dujos veikia kenkėjus per kvėpavimo sistemą. Fumigacija leidžia kenkėjus pasiekti net atokiausiose slėptuvėse, nepakenkdama fumiguojamos produkcijos kokybei.
Fumiguoti galima ir ozonu. Tokiu būdu gali būti fumiguojami grūdai, riešutai, džiovinti vaisiai ir t.t. Taip efektyviai pašalinami visi kenkėjai (bet kurioje gyvavimo stadijoje), nepaliekant jokių kenksmingų likučių ant objekto.

Tuščių grūdų sandėlių dezinsekcija atliekama su Actelic arba pačių grūdų dezinsekcija su K-obiol produktais.

Naujas produktas K-obiol 25 EC skirtas naikinti grūdinius kenkėjus žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių ir žieminių rugių grūduose ir tuščiuose sandėliuose.